Menu

Varen tilføjes til din kurv

Kunne ikke tilføje til kurven

Gå til kurven

  Opdaterer din indkøbskurv

  cart-loader

  Kontant og fiskeolie

  14/12/15 13.27

  DR 1 Kontant bragte tirsdag d. 13. november et indslag omkring harskning og produktion af fiskeoliekapsler. Udsendelsen havde fokus på fiskeoliens smag og lugt og konkluderede ud fra disse, at nogle fiskeolier var fordærvet, trods det faktum, at alle olier havde en totoxværdi langt under max grænsen, som er fastsat af GOED og godkendt af Fødevarestyrelsen.

  Fakta omkring målinger på harskning

  Den totale iltning og dermed harskning af fiskeolie angives ved Totoxtallet, som beregnes ved hjælp af følgende formel: Peroxidtallet x 2 + Anisidintallet. Der findes ingen EU lovgivning, som angiver den værdi peroxid, anisidin og totoxtallet skal ligge under for at olien ikke er harsk. GOED har dog fastsat værdier som rettesnor for producenten. De samme værdier bruges af Fødevarestyrelsen i Danmark. GOED står for Global Organisation for EPA og DHA omega-3´s, en sammenslutning af internationale fiskeolieproducenter. Grænseværdier for tungmetaller, dioxin mv. er fastsat i EU lovgivning 1881/2006 med efterfølgende tillæg. Peroxidtallet
  Peroxidtallet er et udtryk for oliens primære harskningsniveau og en vigtig parameter for oliens kvalitet, smag samt de lugtfri lipidperoxider. Peroxidtallet skal ifølge GOED være mindre end 5 meq/kg.
  Anisidintallet
  Anisidinniveauet er et udtryk for den sekundære oxidation.
  Totoxtallet
  Totoxtallet er et udtryk for den totale iltning og dermed harskningen af fiskeolien. Værdien siger noget om, hvordan olien tidligere er blevet håndteret og opbevaret. Totoxtallet skal ifølge GOED være mindre end 26 meq/kg.
  De fiskeolier vi forhandler overholder de standarder, der findes på området (GOED) og er godkendt af Fødevarestyrelsen ud fra disse værdier.
  Vore leverandører producerer og sælger kun produkter, som er godkendte, og hvor værdikæden, sporbarheden og kvaliteten er i orden.
  Langt de fleste producenter har tillige dokumenteret effekt via kliniske studier og videnskabelige artikler og studier.

  Fiskeoliekapsler overholder alle krav

  Skrevet af Marie Hammer, DI Fødevarer

  Forbrugerne kan trygt indtage fiskeoliekapsler som et supplement til en sund og varieret kost. Med kapslerne sikrer man et tilstrækkeligt indtag af de sunde omega-3 fedtsyrer. Fisk begynder en naturlig harskningsproces/oxidering, så snart de er døde. Det er helt naturligt, at der kan måles en grad af oxidering i fiskeolien. Det er derfor korrekt, når Charlotte Jacobsen fra DTU udtaler, at ”sammenlignet med en helt friskproduceret olie, så god som den kan laves, så er de testede olier harske på et eller andet niveau.” Det er der intet nyt i. Hverken DTU Fødevareinstituttet eller den europæiske fødevaresikkerhed vurderer, at harsk fiskeolie er sundhedsskadelig. Samtidig kan man på baggrund af oxideringstallet ikke afgøre indholdet af de virksomme Omega-3 fedtsyrer.

  Mål for oxidering: TOTOX værdien Oxideringsgraden af olierne måles ud fra en TOTOX værdi. Jo højere TOTOX værdi desto mere oxideret er olien. I en dansk bekendtgørelse har Fødevarestyrelsen valgt, at opkoncentrerede fiskeolier skal overholde de samme krav, som der stilles til europæiske lægemidler (Europæiske farmakopé). For lægemidler er TOTOX værdien sat til 50. Gennem Global Organization for EPA and DHA har branchen sat en anden fællesstandard, hvor olien ikke må have en oxideringsgrad over 26. Altså væsentlig bedre end den for lægemidler. I de produkter, som DTU har testet for DR programmet Kontant, ligger alle værdierne på mellem 3-22. De er altså langt bedre end de værdier, der kræves af lægemidler og ligger også under de fælles internationale standarder. Det skal understreges, at produkterne til trods for naturlig oxidering indeholder omega-3 fedtsyrer og har dermed de tilsigtede positive virkninger, som forbrugerne køber produkterne for.

  Fødevarestyrelsens kontrol I Danmark har Fødevarestyrelsen de senere år kontrolleret al fiskeolie, der ankommer til Danmark fra Peru. Her har der ikke været tegn på, at fiskeolien var harsk. Hos grossisterne i Danmark bliver det kontrolleret, om virksomheden har certifikater på de fiskeoliekapsler, de importerer, og om dokumenterne er i orden. Fødevarestyrelsen kontrollerer også, om virksomhederne har det obligatoriske egenkontrolprogram, og om de har analysedata, der dokumenterer, at de fiskeoliekapsler, de har på hylderne, er i orden. Olierne skal desuden overholde EU-krav til særlige hygiejnebestemmelser (jf. EC No. 1020/2008), inklusiv oliens egnethed til human konsum. Sammenholdt med resultaterne fra DTU, er der således ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af produkterne.

  Smag og lugt måler hverken virkning eller harskning Kontant har endvidere fået en række personer til at smage på olierne. Her mener flere, at de smager og lugter dårligt - eller i hvert fald ikke som frisk fisk. Det er der en grund til. Olierne er blandt andet udvundet af olie fra sardiner og ansjoser, som derefter er koncentreret. Det er derfor meget korrekt, når en af testpersonerne beskriver det som ”en udpræget fiskesmag”. Fiskeoliekapslerne er ikke beregnet til at tygge på, men har en ernæringsmæssig- og sundhedsmæssig funktion. Kapslerne er ikke til for at maskere indholdet, men for at muliggøre præcis dosisindtag. Man kan desuden hverken lugte eller smage sig frem til virkningen af produkterne.

  DR har valgt ikke at vise er retvisende billed af sagen om fiskeolie - læs her om Dr fraklipVi har samlet lidt information fra vores leverandører af fiskeolier:

  Kids zoo og Easy chew
  Eskimo 3
  Eye Q
  Krill olie
  Nordic naturals
  Camette omega
  Axellus omega
  Axellus Pikasol og futura
  Pharbio omega 3
  New nordic Redoil og Green oil
  Zacho tubis
  Engholmgruppen Vectomega
  Biosym EPA - GLA
  Lekapharm
  Lykkeberg - Lysi
  Solaray All omega

  DTU har den 23/01/2013 udsendt en pressemeddelse - Fiskeolie til mennesker er ikke rådne!

  Tør du stadig spise fiskeolie?
  Vi vil meget gerne have din mening.

  Posted in Produkt test By

  Mikkel Cort